Aksaray Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Hizmetler

a) Üniversitemizin etüt-proje, alt ve üst yapı ile ilgili yatırım programlarının hazırlanması,

b) Belirlenecek kampüs alanı ile ilgili ana imar planının hazırlanması,

c) Kampus alanı vaziyet planı tasarımının yapılması ve hazırlanan vaziyet planının uygulama projelerinin hazırlanması,

d) Fiziki yapıların azami seviyede hizmet verebilecek durumda tutulabilmesi için her türlü bakım ve onarımın yapılması,

e) Isıtma, soğutma, havalandırma ve diğer alt yapı tesis ve teçhizatlarının korunarak iyileştirilme çalışmalarının yapılması,

f) Üniversitemiz bünyesindeki alanlarda çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi ve modernizasyonunun yapılması,

g) Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampus yerleşim planına göre uygulamalarının yapılması,

h) Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarının koordine etme ve uygulama işlerinin yürütülmesi,

ı) Yapı ve onarımla ilgili ihale dosyalarını hazırlanması ve ihale işlemlerinin sonuçlandırılması,

İ) İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünün yapılması, hakedişlerin düzenlenmesi, biten işlerin kabul işlemlerinin yürütülmesi,

j) Bitmiş binaların bakım onarım işlerini yürütülmesi,

k) Yapılacak tüm iş ve işlemlerin ilgili kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlanması olarak sıralanabilir.